Reactie op beleidsplan Koninklijke Bibliotheek 2023-2026

Afschrift van de brief van minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) aan de Koninklijke Bibliotheek (KB). De brief bevat een reactie op het beleidsplan 2023-2026 'Woorden verbinden mensen' van de KB.