Antwoorden op Kamervragen over stand van zaken voorhang doorontwikkeling van bekostiging wijkverpleging

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de stand van zaken van de voorhang 'doorontwikkeling van bekostiging wijkverpleging op basis van cliëntprofielen volgens het Draagkracht Draaglast model’. De vaste Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over stand van zaken voorhang doorontwikkeling van bekostiging wijkverpleging