Kamerbrief over motie Van der Plas over provinciale ontheffingen omgeving Schiphol

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de studie naar de verschillende ontheffingen. Hij gaat daarbij in op en de invulling die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) invulling geeft aan het luchtvaartveiligheidsbeleid. Dit is een afdoening van de motie van het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB).