Stand van zaken ROC TOP

Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over het haalbaarheidsonderzoek van ROC TOP en het ROC van Amsterdam-Flevoland (ROCvA-F) over de mogelijkheid tot verregaande samenwerking en zijn betrokkenheid daarbij.