Kamerbrief Beleidsvisie Informatiegestuurd Optreden

Minister Ollongren en staatssecretaris Van der Maat informeren de Tweede Kamer over de voortgang van Informatiegestuurd Optreden (IGO). Daarnaast geven zij uitvoering aan de toezegging in de brief van 13 januari 2023 met de beleidsreactie op het rapport van de Commissie Brouwer over het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) (Kamerstuk 30 821, nr. 258) om de beleidsvisie IGO met de Tweede Kamer te delen.

Kamerbrief Beleidsvisie Informatiegestuurd Optreden