Kamerbrief over de start van Programma Ontwikkeling jonge kind

Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de tweede Kamer over het programma Ontwikkeling jonge kind. Hij gaat in op de beweegredenen voor het programma, de hoofdlijnen en de 4 lijnen van het programma.