Kamerbrief over uitvoering motie beëindigen subsidies voor stook houtige biogrondstoffen

Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Eerste Kamer hoe de regering uitvoering gaat geven aan een motie met betrekking tot het beëindigen van subsidies voor de stook van houtige biogrondstoffen. Het Eerste Kamerlid Koffeman (PvdD) heeft de motie ingediend.

Kamerbrief over uitvoering motie beëindigen subsidies voor stook houtige biogrondstoffen