Kamerbrief over geurhinder en veehouderij; uitgangspunten aanpassing geurregelgeving

Minister Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over over de uitgangspunten voor aanpassing van de geurregelgeving. Het gaat daarbij zowel om het voorkomen van nieuwe situaties met een onaanvaardbare geurbelasting als het verminderen van bestaande overlast.