Kamerbrief over beantwoording motie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over de beantwoording van een motie om de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op te schorten tot de in de motie genoemde problemen zijn opgelost. Het Eerste Kamerlid Crone (GroenLinks-PvdA) heeft de motie ingediend.

Kamerbrief over beantwoording motie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)