Kamerbrief over voortgang zero-emissiezones

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de toekomstige ontwikkelingen rondom stedelijke zero-emissiezones. Ook gaat zij in op de stand van zaken rond de verduurzaming van koeltransport en de ontwikkeling van de inzet van elektrische vrachtfietsen. Het rapport 'Toekomstbeeld stedelijke zonering' stuurt zij mee met de Kamerbrief.