Antwoorden Kamervragen over de Inkomensondersteuning AOW (IOAOW)

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over de uitvoering van de motie over Inkomensondersteuning AOW (IOAOW). Eerste Kamerlid Van Rooijen (50PLUS) heeft de vragen gesteld.

Antwoorden Kamervragen over de Inkomensondersteuning AOW (IOAOW)