Uitstelbrief Kamervragen artikel 'Utrecht wil parkeerkosten voor lage inkomens vergoeden, ook als zij geen auto hebben'

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) meldt dat de antwoorden op vragen over het artikel "Utrecht wil parkeerkosten voor lage inkomens vergoeden, ook als zij geen auto hebben" later komen dan gebruikelijk. De Tweede Kamerleden De Kort en Koerhuis (beiden VVD) hebben de vragen gesteld.

Uitstelbrief Kamervragen artikel 'Utrecht wil parkeerkosten voor lage inkomens vergoeden, ook als zij geen auto hebben'