Kamerbrief over voortgang duurzaam vervoer en toelichting aanvullende klimaatmaatregelen mobiliteitssector

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft de Tweede Kamer een nadere toelichting op het beleidspakket voor  duurzaam vervoer. Zij bespreekt daarbij aanvullende klimaatmaatregelen mobiliteit.

Zij gaat in op de volgende onderwerpen:

  • vergroenen reisgedrag en actieve mobilitei;
  • elektrische auto’s;
  • verduurzaming logistieke sector;
  • laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen;
  • hernieuwbare brandstoffen en biobrandstoffen;
  • duurzaam inkopen door overheden.

Bijlagen