Afschrift aanbiedingsbrief NEA rapportage energie voor vervoer 2022

Afschrift van de brief van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) aan staatssecretaris Heijnen (IenW). De brief gaat over de jaarlijkse rapportage van de NEa over de gegevens die bedrijven hebben aangeleverd in het kader van de wetten en regelgeving hernieuwbare energie op grond van de Wet Milieubeheer. De rapportage gaat over 2022.