Kamerbrief over besluitvorming risicoverevening 2024

Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de risicoverevening over 2024. Via risicoverevening worden zorgverzekeraars financieel gecompenseerd voor gezondheidsverschillen in hun verzekerdenpopulatie. Daardoor kan iedereen zich voor een basisverzekering tegen dezelfde premie verzekeren. Elk jaar worden onderzoeken uitgevoerd om de risicoverevening te verbeteren.

Kamerbrief over besluitvorming risicoverevening 2024