Antwoorden op Kamervragen over voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen van inburgeraars

Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen van inburgeraars. Het Tweede Kamerlid Becker (VVD) heeft de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen van inburgeraars