Kamerbrief belangrijkste budgettaire wijzigingen begrotingen 2024 BZK

Minister De Jonge (BZK) geeft de Tweede Kamer een overzicht van de grootste budgettaire aanpassingen in de ontwerpbegrotingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor 2024.

Kamerbrief belangrijkste budgettaire wijzigingen begrotingen 2024 BZK