Kamerbrief over aanwijzing aan NZa over kwaliteitskader verpleeghuiszorg en meerjarig contracteren

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en meerjarig contracteren. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hierover van de minister een aanwijzing ontvangen. Een afschrift van deze brief is ook aan de Eerste Kamer verstuurd.

Kamerbrief over aanwijzing aan NZa over kwaliteitskader verpleeghuiszorg en meerjarig contracteren