Antwoorden vragen over wijziging begrotingsstaten OCW 2023 in verband met met de suppletoire begrotingen Prinsjesdag 2023

Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs), minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) geven antwoorden op schriftelijke vragen over de Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De wijziging hangt samen met de suppletoire begroting Prinsjesdag 2023. De vaste Twede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.