Antwoorden schriftelijke vragen PSB 2023 voor IenW

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen ( beiden IenW) geven antwoorden op schriftelijke vragen over de Prinsjesdag Suppletoire Begroting (PSB) voor het jaar 2023. Het gaat om de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het Mobiliteitsfonds.