Kamerbrief over feitelijke vragen over wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangend met de Miljoenennota)

Minister Bruins Slot (BZK) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op de feitelijke vragen over de Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota) die zijn ingezonden op 25 september met het kenmerk: 36435-V/2023D38351.

Kamerbrief over feitelijke vragen over wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangend met de Miljoenennota)