Kamerbrief over compensatieregeling gebruikers Stint


Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de compensatieregeling voor gebruikers die op 2 oktober 2018 beschikten over een Stint. Het gaat daarbij om elk type Stint. Aanleiding is het schorsen van de aanwijzing van de Stint als bijzondere bromfiets. De schorsing volgde op een dodelijk ongeval met een Stint op 20 september 2018. Een concept van de 'Beleidsregel compensatie eigenaren en gebruikers Stint' zit als bijlage bij de Kamerbrief.