Kamerbrief over Renovatie ESTEC en Artemis-akkoorden

Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over het resultaat van de gesprekken met ESA over de grootschalige renovatie van het European Space Research and Technology Centre (ESTEC). En over het voornemen de Artemis-akkoorden namens de Nederlandse overheid te laten ondertekenen.

Kamerbrief over Renovatie ESTEC en Artemis-akkoorden