Kamerbrief over motie stoppen verkoop van energiecontracten aan deur en via telefoon

Minister Jetten (Klimaat en Energie) reageert op de motie van de leden Bontenbal (CDA) en Kröger (GroenLinks) over spoedig een einde maken aan de verkoop van energiecontracten aan de deur en via de telefoon.

Kamerbrief over motie stoppen verkoop van energiecontracten aan deur en via telefoon