Antwoorden op nadere Kamervragen over hinderpaalcriterium-uitspraak Hoge Raad

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op aanvullende vragen over de uitspraak van de Hoge Raad over het hinderpaalcriterium voor de vrije artsenkeuze en het voornemen tot het verlagen van de tarieven door verzekeraars voor ongecontracteerde aanbieders van geestelijke gezondheidszorg en wijkverpleging. De Tweede Kamerfracties van VVD, PVV, PvdA en BBB hebben deze vragen gesteld.

Antwoorden op nadere Kamervragen over hinderpaalcriterium-uitspraak Hoge Raad