Kamerbrief over analyses van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer interne analyses van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Deze horen bij de beantwoording van vraag 166 in verband met het jaarverslag VWS over 2022. Het gaat om de in de bedrijfsvoeringsparagraaf aangegeven interne analyses van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), verricht door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Kamerbrief over analyses van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen