Kamerbrief over uitvoering motie Duurzaam Taxiën

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van de Tweede Kamerleden Koerhuis (VVD) en Boucke (D66). De motie verzocht de regering om Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) voorrang te laten geven aan de uitrol van elektrische TaxiBots op Schiphol. Dit om te voldoen aan de ambitie om duurzaam taxiën in 2030 de standaardprocedure te laten zijn op de Nederlandse luchthavens.