Kamerbrief bij monitoringsrapportage Rijkswaterstaatswerken met toepassing TGG

Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de monitoringsrapportage van 5 werken waarbij Rijkswarerstaat (RWS) Thermisch Gereinigde Grond (TGG) heeft laten toeepassen.  Zij gaat in op de bevindingen uit de rapportage.

Het gaat om de werken:

  • A4 omlegging Steenbergen, deellocaties Zeelandweg-Oost en Triangel;
  • A5 Westrandweg Amsterdam, deellocaties vak E en C;
  • De Kleine Zaag, Krimpen a/d Lek;
  • A2 rondweg Den Bosch;
  • A7 Hoorn afrit 9.