Kamerbrief over Strategisch Kader Biociden en stand van zaken programma IPM-knaagdierbeheersing

Staatssecretaris Heijnen (IenW) tuurt de Tweede Kamer het rapport 'Strategisch kader voor de inzet van biociden bij het voorkomen en beheersen van ongewenste organismen'. Het kader geeft sturing aan het voorkomen of beheersen van ongewenste organismen (zoals virussen, bacteriën, plaagdieren, schimmels en algen), met zo min mogelijk blootstelling van mens, dier en milieu aan schadelijke stoffen.

De Kamerbrief gaat in op de volgende onderwerpen:

  • het Strategisch Kader Biociden;
  • de voortgang van het Programma IPM-knaagdierbeheersing;
  • de motie van het Tweede Kamerlid Van Campen (VVD). De motie verzoekt om de aanpak van de professionalisering van knaagdierbeheersing onder te brengen bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen;
  • een vooruitblik op verbreding van knaagdierbeheersing naar plaagdierbeheersing.