Kamerbrief naar aanleiding van commissiedebat over rapport over grensoverschrijdend gedrag in de danssector

Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op vragen uit het commissiedebat over het rapport 'Schaduwdansen' over grensoverschrijdend gedrag in de danssector. Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De vragen gingen over de kwaliteit van dansopleidingen en de beoordeling van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).