Antwoorden Kamervragen over het bericht over hoge concentraties kankerverwekkende stoffen bij Tata Steel


Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat de hoge concentraties kankerverwekkende stoffen rondom Tata Steel al sinds de jaren '70 bekend waren bij de overheid. De Tweede Kamerleden Hagen en Boucke (beiden D66) hadden de vragen gesteld.