Aanbiedingsbrief over Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027

Verschillende bewindspersonen bieden de Tweede Kamer het Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027 (KIC) aan. De aanbiedingsbrief is ondertekend door de ministers Adriaansens (EZK), Adema (LNV), Dijkgraaf (OCW), Van Gennip (SZW), Harbers (IenW), Jetten (Klimaat en Energie), De Jonge (BZK), Kuipers (VWS), Ollongren (Defensie), Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof), Yesilgöz-Zegerius (JenV) en staatssecretaris Heijnen (IenW).

Aanbiedingsbrief over Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027