Addendum bij hoofdlijnenafspraak mobiele telefoons in de klas voor het gespecialiseerd onderwijs

Addendum (bijlage) bij de 'Hoofdlijnenafspraak OCW Sectororganisaties ouders leerlingen'. De bijlage bevat afspraken over mobiele telefoons in de klas voor het gespecialiseerd onderwijs.

Addendum bij hoofdlijnenafspraak mobiele telefoons in de klas voor het gespecialiseerd onderwijs