Kamerbrief over Landelijk Veiligheidsbeeld Primaire Waterkeringen

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de beleidsmatige betekenis van de beoordelingsresultaten van primaire waterkeringen in een bredere waterveiligheidscontext. De Tweede Kamer had de feitelijke rapportage van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) in mei 2023 ontvangen.

Kamerbrief over Landelijk Veiligheidsbeeld Primaire Waterkeringen