Kamerbrief over Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030

Minister Harbers (IenW) informert de Tweede Kamer over het Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030 (VBA 2030). Het onderzoek richt zich op alternatieven oor een duurzame (minder baggeren, verlagen impact natuur en milieu) en betrouwbare vaarverbinding tussen Ameland en Holwerd. Hij stuurt de Projectnota en de onderliggende deelrapporten mee met de Kamerbrief. Ook stuurt hij de adviezen die de regio, natuurorganisaties en Rijkswaterstaat aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hebben uitgebracht.

Kamerbrief over Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030

Bijlagen