Kamerbrief herinvoering landelijke ophok- en afschermplicht

Minister Adema (LNV) meldt de Tweede Kamer dat hij per direct de afscherm- en ophokplicht weer invoert voor heel Nederland. Aanleiding hiervoor is een 2e vogelgriepbesmetting in korte tijd. De afscherm- en ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels en de afschermplicht geldt voor niet-commercieel gehouden risicovogels (bijvoorbeeld hobbymatig gehouden kippen).

Kamerbrief herinvoering landelijke ophok- en afschermplicht