Kamerbrief over basisdienstverlening voor schuldhulpverlening

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over een verbeterplan voor de schuldhulpverlening ten aanzien van het bereik en de kwaliteit en de wijze waarop begeleiding en nazorg wordt vormgegeven.

Kamerbrief over basisdienstverlening voor schuldhulpverlening