Antwoorden schriftelijk vragen Planmonitor Nationale Omgevingsvisie 2023

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen over de Planmonitor Nationale Omgevingsvisie (Novi) 2023. De vaste Eerste Kamer commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving had de vragen gesteld.

Antwoorden schriftelijk vragen Planmonitor Nationale Omgevingsvisie 2023