Uitstelbrief op Kamervragen over problemen bij commerciële ggz-instelling Mindler in Zweden

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) meldt dat de antwoorden op vragen over de problemen bij de commerciële ggz-instelling Mindler in Zweden later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.

Uitstelbrief op Kamervragen over problemen bij commerciële ggz-instelling Mindler in Zweden