Nota naar aanleiding van 2e verslag Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op verdere vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 tot aanpassing van de regeling voor de fiscale beleggingsinstelling (Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling). De BBB-fractie in de Eerste Kamer heeft deze vragen gesteld.

Nota naar aanleiding van 2e verslag Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling