Nota naar aanleiding van 2e verslag Wet compensatie wegens selectie aan de poort

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op een verdere vraag over het wetsvoorstel houdende regels ten behoeve van de compensatie voor burgers wegens de selectie van de aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen waarvan niet aannemelijk is dat die selectie heeft plaatsgevonden op fiscale gronden (Wet compensatie wegens selectie aan de poort). De VVD-fractie in de Eerste Kamer heeft deze vraag gesteld.

Nota naar aanleiding van 2e verslag Wet compensatie wegens selectie aan de poort