Nota naar aanleiding van 2e verslag Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op verdere vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit). De Eerste Kamerfracties van BBB en VVD hebben deze vragen gesteld.

Nota naar aanleiding van 2e verslag Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit