Nota naar aanleiding van 2e verslag Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op verdere vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en de Wet op belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 in verband met het herwaarderen van de proceskostenvergoeding en vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn (Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm). De BBB-fractie in de Eerste Kamer heeft deze vragen gesteld.

Nota naar aanleiding van 2e verslag Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm