Nota naar aanleiding van 2e verslag Wet minimumbelasting 2024

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op verdere vragen over het wetsvoorstel tot invoering van een minimumbelasting en wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie (Wet minimumbelasting 2024). De Eerste Kamerfracties van BBB, VVD en CDA hebben deze vragen gesteld.

Nota naar aanleiding van 2e verslag Wet minimumbelasting 2024