Reactie Stichting van de Arbeid op evaluatie hoogte wettelijk minimumloon

Reactie van de partijen in de Stichting van de Arbeid (werknemers- en werkgeversorganisaties) op de evaluatie van de hoogte van het wettelijk minimumloon.

Reactie Stichting van de Arbeid op evaluatie hoogte wettelijk minimumloon