Kamerbrief over stand van zaken regionale luchthavens en luchtruim

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op diverse onderwerpen op het gebied van regionale luchthavens en luchtruim. Daarbij gaat hij ook in op de uitvoering van enkele toezeggingen en moties.

Kamerbrief over stand van zaken regionale luchthavens en luchtruim