Kamerbrief over versterking medezeggenschap hoger onderwijs

Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede kamer over de stand van zaken van enkele moties over medezeggenschap in het hoger onderwijs. De moties gaan onder meer over de vergoeding van medezeggenschapsleden, scholing, ondersteuning en communicatie van medezeggenschap.

Kamerbrief over versterking medezeggenschap hoger onderwijs