Kamerbrief over omhoogkomen Vollenhovetunnel A28

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de situatie bij de omhoog komende Vollenhoventunnel in de A28 nabij Zeist. Hij gaat in op de acties/maatregelen die Rijkswaterstaat heeft genomen en nog gaat nemen.

Kamerbrief over omhoogkomen Vollenhovetunnel A28