Kamerbrief over 4e ronde Nationaal Groeifonds 2024

Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de 4e ronde van het Nationaal Groeifonds 2024. Het Nationaal Groeifonds heeft als doel om het duurzaam verdienvermogen van Nederland te vergroten door te investeren in onderzoek, ontwikkeling, innovatie en kennisontwikkeling.

Kamerbrief over 4e ronde Nationaal Groeifonds 2024