Antwoorden Kamervragen over de conclusies van het inspectierapport vernietiging adoptiedossiers

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen over de conclusies van het inspectierapport 'Vernietiging adoptiedossiers' en de rechtsbescherming van geadopteerden. Het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) had de vragen gesteld.

Antwoorden Kamervragen over de conclusies van het inspectierapport vernietiging adoptiedossiers